• kapucin
  • KAPUCIN_repro
  • KAPUCI_projekce
  • KAPUCIN_realizace

Firma Kapucín sdružuje několik firem, které spolu úzce spolupracují a mohou tak zákazníkovi nabídnout ucelený balíček služeb. Na trhu působí celé čtvrt století.

projekce_KAPUCINPlán projekt Kapucín
Nabízí projekční a inženýrské služby od vypracování architektonických studií, přes potřebné stupně projektových dokumentací. Vyřízení příslušných povolení. Spolupráci s investorem po celou dobu výstavby. Zabývá se projekty staveb občanské vybavenosti, staveb pro bydlení, obchodních nebo průmyslových celků. Silnou stránkou ateliéru jsou projekty rekonstrukcí a obnova historických objektů.

realizace_KAPUCINKapucín – realizace staveb
Hlavní činností je provádění staveb v oboru pozemního stavitelství, které zajišťuje jako generální dodavatel stavby. Stavebníkovi a investorovi nabízí kompletní služby v oblasti stavebnictví „na klíč“. Realizuje stavby pro bydlení, stavby občanské vybavenosti, komerční stavby, průmyslové celky, hotely, obchodní centra. Mezi zajímavou a náročnou činnost firmy patří rekonstrukce a obnova památkových objektů.

repro_KAPUCINKapucín – Repro
Zabývá se prodejem, pronájmem a servisem multifunkčních kopírovacích strojů, tiskáren a další kancelářské techniky.  Dále poskytuje komplexní služby v oblasti PC, informačních a komunikačních technologií.  Zajišťuje ucelené služby copycentra – kopírování, tisk, skenování černobíle i barevně, to vše do formátu A0. Nabízí doplňkové služby – laminování, vazbu dokumentů, diplomových prací, potisk  – hrnky, trička, kabele.

—————————————————————–

Historie firmy Kapucín

Vznik firmy Kapucín  se datuje na začátek devadesátých let, poté co se zhroutil komunistický normalizační režim. Na počátku roku 1991 byla pod hlavičkou firmy Kapucín zahájena první podnikatelská činnost – projekční kancelář v bývalé Kubešově vile na ulici Litoltova v Třebíči. Jako první v Třebíči jsme začali projektovat na počítačích v CAD. V čele nynější firmy Plán projekt Kapucín s.r.o. stojí 25 let bratři Ing. Jan Lukášek a Ing. Pavel Hrůza. Za dobu svého působení doslova vtiskli tvář mnoha stavbám po celé České republice.
Tato aktivita byla během pár nasledujících týdnů doplněna novou službou – kopírování pro veřejnost, tak vznikla firma Kapucín – Repro, s.r.o. Její následnou činností byl prodej kopírek, faxů  a mobilních telefonů. Do dnešního dne si firma získala významné postavení při prodeji a servisu kopírovací techniky a mobilních telefonů a ICT služeb v regionu Třebíčska i mimo něj. V čele firmy, od počátku stojí Petr Škarabela.
Třetí aktivitou se stala stavební činnost, která dnes funguje v podobě „project management“. Firma Kapucín – Realizace staveb, s.r.o. má na svém kontě stovky mnohdy velice prestižních staveb v Třebíči, v Praze a na území celé České republiky. Po celou dobu tyto stavební aktivity zajišťuje realizační kolektiv pod vedením Ing. Jana Pálky.
Jako poslední podnikatelskou činnost jsme zahájili prodej stavebního materiálu pod hlavičkou Kapucín – Market, s.r.o. a dvacet let jsme stavebniny provozovali.
Firma Kapucín s.r.o. zastřešuje jako správní a servisní jednotka skupinu firem Kapucín. Zajišťuje personální, účetní a servisní služby pro dceřinné firmy. Koordinuje marketingové a PR aktivity. Stará se o movitý i nemovitý majetek a zajišťuje standardy ISO 2000 atd. V této firmě působí Ing. Milan Šťastný a Ing. Martin Svoboda.
Jednotliví jednatelé se angažují v komunální politice. stáli také u zrodu kulturního festivalu Zámostí nebo vytvoření modelu Třebíče.

Ing. Milan Šťastný

kolaz2