• kapucin_o firme

Vznik firmy Kapucín  se datuje na začátek devadesátých let, poté co se zhroutil komunistický normalizační režim.

Na počátku roku 1991 byla pod hlavičkou firmy Kapucín zahájena první podnikatelská činnost – projekční kancelář v bývalé Kubešově vile na ulici Litoltova v Třebíči. Jako první v Třebíči jsme začali projektovat na „pracovních stanicích“, na které nám půjčila banka. V čele nynější firmy Plán projekt Kapucín s.r.o. stojí 25 let bratři Ing. Jan Lukášek a Ing. Pavel Hrůza. Za tuto dobu doslova měnili vzhled mnoha budov v Třebíči i po celé republice.

Tato aktivita byla během pár nasledujících týdnů doplněna novou službou – kopírování pro veřejnost, tak vznikla firma Kapucín – Repro, s.r.o. Její následnou činností byl prodej kopírek, faxů  a mobilních telefonů. Do dnešního dne si firma získala významné postavení při prodeji a servisu kopírovací techniky a mobilních telefonů a ICT služeb v regionu Třebíčska i mimo něj. V čele firmy, od počátku stojí Petr Škarabela a Jiří Vítek.

Třetí aktivitou se stala stavební činnost, která dnes funguje v podobě „project management“. Firma Kapucín – Realizace staveb, s.r.o. má na svém kontě stovky mnohdy velice prestižních staveb v Třebíči, v Praze a na území celé České republiky. Po celou dobu tyto stavební aktivity zajišťuje realizační kolektiv pod vedením Ing. Jana Pálky.

Jako poslední podnikatelskou činnost jsme zahájili prodej stavebního materiálu pod hlavičkou Kapucín – Market, s.r.o. a dvacet let jsme stavebniny provozovali.

Firma Kapucín s.r.o. zastřešuje jako správní a servisní jednotka skupinu firem Kapucín. Zajišťuje personální, účetní a servisní služby pro dceřinné firmy. Koordinuje marketingové a PR aktivity. Stará se o movitý i nemovitý majetek a zajišťuje standardy ISO 2000 atd. V této firmě působí Ing. Milan Šťastný a Ing. Martin Svoboda.

Jednotliví jednatelé se angažují i v komunální politice a stáli také u zrodu kulturního festivalu Zámostí, vytvoření modelu Třebíče a podporují mnohé další aktivity.

Ing. Milan Šťastný

V Třebíči 26.6.2016